דיג בישראל

​ניהול ממשק דיג בר קיימא מושתת על שלוש צלעות: ידע ומחקר, מדיניות ברורה, פיקוח ואכיפה. אי קיום אחת מהן, שומט את היכולת לנהל ממשק דיג ושימור משאבי הדגה לדורות הבאים.

שטחים סגורים לדיג

בים התיכון מספר אזורים הסגורים לדיג, בהתאם לשיטות הדיג השונות, וזאת בהתאם לקבוע בתקנות הדיג. בנוסף לשטחים הסגורים מכוח תקנות הדיג, ישנם שטחים נוספים בהם חלים איסורי דיג (קבועים או זמניים) – שמורות טבע ימיות, שטחי אש, שטחי נמלים, חופי רחצה.

במפרץ אילת מוגדרים שטחים האסורים לדיג לאורך החוף הדרומי (אזור חוף ק.צ.א.א) מכוח תקנות הדיג ובנוסף קיימות שמורות טבע מדרום לשטח זה, גם בהן חל איסור דיג.

בכנרת אגף הדיג מפרסם בכל שנה הודעה על איסור דיג באזורים ספציפיים (בטיחה, גינוסר), בהם חל איסור גורף לפעילות דיג עד 90 ימים, וזאת לטובת הגנה מיטבית על הקינון של אמנון הגליל.

קצת מספרים על היקף פעילות הדיג

הים התיכון

כ- 400 כלי שיט מורשים לפעילות דיג מקצועית; כ- 800 בעלי רישיונות דיג אישיים מקצועיים.

כ- 500 כלי שיט מורשים לפעילות דיג ספורטיבית.

מעל 5,000 בעלי רישיונות דיג אישיים ספורטיביים (חכות מסירה, צלילה חופשית עם רובה תת-ימי, רשתות זריקה מהחוף).

אגם הכנרת

כ- 70 סירות וספינות דיג מורשות דיג ברשתות עמידה והקפה. מאות דייגים ספורטיביים העוסקים בפעילות דיג עם חכות מהחוף ומסירה.

מפרץ אילת

מספר סירות בודדות מורשות לדיג מקצועי. כ- 100 כלי שיט מורשים לפעילות דיג ספורטיבית עם חכות מסירה בלבד.

אזורים אסורים לדיג במדינת ישראל

דיג בישראל

​ניהול ממשק דיג בר קיימא מושתת על שלוש צלעות: ידע ומחקר, מדיניות ברורה, פיקוח ואכיפה. אי קיום אחת מהן, שומט את היכולת לנהל ממשק דיג ושימור משאבי הדגה לדורות הבאים.

שטחים סגורים לדיג

בים התיכון מספר אזורים הסגורים לדיג, בהתאם לשיטות הדיג השונות, וזאת בהתאם לקבוע בתקנות הדיג. בנוסף לשטחים הסגורים מכוח תקנות הדיג, ישנם שטחים נוספים בהם חלים איסורי דיג (קבועים או זמניים) – שמורות טבע ימיות, שטחי אש, שטחי נמלים, חופי רחצה.

במפרץ אילת מוגדרים שטחים האסורים לדיג לאורך החוף הדרומי (אזור חוף ק.צ.א.א) מכוח תקנות הדיג ובנוסף קיימות שמורות טבע מדרום לשטח זה, גם בהן חל איסור דיג.

בכנרת אגף הדיג מפרסם בכל שנה הודעה על איסור דיג באזורים ספציפיים (בטיחה, גינוסר), בהם חל איסור גורף לפעילות דיג עד 90 ימים, וזאת לטובת הגנה מיטבית על הקינון של אמנון הגליל.

קצת מספרים על היקף פעילות הדיג

הים התיכון

כ- 400 כלי שיט מורשים לפעילות דיג מקצועית; כ- 800 בעלי רישיונות דיג אישיים מקצועיים.

כ- 500 כלי שיט מורשים לפעילות דיג ספורטיבית.

מעל 5,000 בעלי רישיונות דיג אישיים ספורטיביים (חכות מסירה, צלילה חופשית עם רובה תת-ימי, רשתות זריקה מהחוף).

אגם הכנרת

כ- 70 סירות וספינות דיג מורשות דיג ברשתות עמידה והקפה. מאות דייגים ספורטיביים העוסקים בפעילות דיג עם חכות מהחוף ומסירה.

מפרץ אילת

מספר סירות בודדות מורשות לדיג מקצועי. כ- 100 כלי שיט מורשים לפעילות דיג ספורטיבית עם חכות מסירה בלבד.