מפה זו מציגה את ענפי החקלאות העיקריים במדינת ישראל לפי פריסה גיאוגרפית. הנתונים מתבססים על שכבת החלקות החקלאיות, ממנה נגזרו כ-100 אלף חלקות של הענפים הרלוונטיים. כל אייקון מייצג מספר חלקות של הענף וניתן להתמקד במפה עד לתצוגה של חלקה בודדת. לחיצה על כל אייקון תוביל לקישורים למידע נוסף על כל ענף.